top of page

Gada sirsnīgākais pasākums - Ziemassvētki

Gada sirsnīgākais pasākums vienmēr ir Eglītes vakars - kopīga Ziemassvētku gaidīšana ar mūziku, sarunām, gardu cienastu un kādu labdarības iniciatīvu.


15 views0 comments
bottom of page