top of page

Literārais vakars ar Dr. hist. Valteru Ščerbinski

Trešdien, 12. februārī literārajā vakarā tikāmies ar Latvijas Nacionālās enciklopēdijas redaktoru, Dr. hist. fil! Valteru Ščerbinski, k! Fraternitas Cursica. Paldies par interesanto, aizrautīgo stāstījumu par studentu un studenšu korporāciju dzīvi starpkaru Latvijā un Līgas internās dzīves sākumu! Paldies korporācijai Selonija par telpām un viešņām no korporācijām Dzintra, Imeria, Gaujmaliete, Varavīksne, Spīdo

la un Staburadze par atsaucību!8 views0 comments

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page