top of page

Vēsture

Studenšu korporācijas „Līga” internā dzīve sākās 1928. gadā, kad 10 jaunas mūziķes, Latvijas Konservatorijas studentes, nolēma veidot studenšu organizāciju, lai veicinātu augstskolas sabiedriskās dzīves aktivitātes, izkoptu goda prātu, taisnīgumu, disciplīnu, tautisko apziņu un dotu iespēju būt vienotām arī pēc Konservatorijas absolvēšanas. Jaundibinātā organizācija raisīja dzīvu interesi studenšu vidū, un 1930-tajos gados līgu skaits bija mērāms jau vairākos desmitos. Tā laika goda filistri ir Konservatorijas mācībspēki, arī rektors profesors Jāzeps Vītols.

 

1934. gadā aizliedz lietot vārdu “korporācija” un liek lietot vārdu “kopa”. Korporācijas nosaukumu izdodas atgūt tikai 1939. gada 3. oktobrī. 1940. gadā tiek nodibināta filistru biedrība, bet 1940. gada 19. augustā Padomju vara likvidē studenšu korporāciju Līga.

Pēc 50 gadiem, sākoties Atmodas laikam, atdzimst ideja par korporācijas atjaunošanu. Jau 1990. gada 21. maijā uzņem jaunas biedrenes, bet kā pilntiesīga korporācija Studenšu prezidiju konventā uzņemta 1993. gada 1. martā. Konventa dzīve noris Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas telpās Kr. Barona ielā 1. Mūzikas akadēmijas studentes ir aktīvas ne tikai sniedzot muzikālus priekšnesumus, bet arī piedaloties sporta spēlēs, teātra festivālos, veidojot draudzību ar daudzām korporācijām. Dažādu iemeslu dēļ korporācija pašlikvidējās 2003. gada 4. oktobrī.

 

Pēc otrās atjaunošanās 2013. gadā korporācija Līga uzņem ne tikai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, bet arī citu  augstskolu  studentes un absolventes, kuras ir izglītotas vai ieinteresētas dažādos mākslas veidos. Līgas turpina pirms 90 gadiem aizsāktās tradīcijas – katru gadu marta sākumā notiek dibināšanai veltīts koncerts, tiek organizēti krāsu koncerti, līgu priekšnesumi kuplina citu korporāciju pasākumus.

bottom of page